فراخوان ۰۰۸۰- نشست مشترک دبیران کارگروه اقتصادی قوه قضاییه و کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 22 دی 1399

فراخوان ۰۰۸۰- نشست مشترک دبیران کارگروه اقتصادی قوه قضاییه و کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

📌فراخوان ۰۰۸۰ 📌📌قابل توجه مدیران عامل شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نشست مشترک دبیران کارگروه اقتصادی قوه قضاییه و کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   فراخوان ۰۰۸۰

اطلاعیه
بیست و پنجمین نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی تهران -خبرنامه ۰۰۷۶ 15 دی 1399

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی تهران -خبرنامه ۰۰۷۶

📌📌فراخوان ۰۰۷۶ قابل توجه مدیران شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران فایل پیوست را مطالعه فرمایید. فراخوان ۰۰۷۶  

خبرنامه ۰۰۷۵ 09 دی 1399

خبرنامه ۰۰۷۵

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک ذیل کلیلک فرمایید. خبرنامه ۰۰۷۵

خبرنامه ۰۰۷۴ 07 دی 1399

خبرنامه ۰۰۷۴

قابل توجه شرکت های عضو لطفا جهتثبت اطلاعات خود در وب یاست انجمن و  کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   فراخوان ۰۰۷۴

خبرنامه ۰۰۷۳ 06 دی 1399

خبرنامه ۰۰۷۳

خبرنامه ۰۰۷۳

خبرنامه ۰۰۷۲ 02 دی 1399

خبرنامه ۰۰۷۲

خبرنامه ۰۰۷۲ جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

خبرنامه ۰۰۷۱ 23 آذر 1399

خبرنامه ۰۰۷۱

خبررنامه ۰۰۷۱ جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید. خبرنامه ۰۰۷۱

خبرنامه ۰۰۷۰ 22 آذر 1399

خبرنامه ۰۰۷۰

خبرنامه ۰۰۷۰ جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

خبرنامه ۰۰۶۹ 18 آذر 1399

خبرنامه ۰۰۶۹

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ملاحظه فرمایید. خبرنامه ۰۰۶۹

خبرنامه ۰۰۶۸ 28 آبان 1399

خبرنامه ۰۰۶۸

خبرنامه ۰۰۶۸

خبرنامه ۰۰۶۵ 28 آبان 1399

خبرنامه ۰۰۶۵

خبرنامه ۰۰۶۵