آیین نامه عمومی کمیسیون ها 18 جولای 2020

آیین نامه عمومی کمیسیون ها

آیین نامه عمومی کمیسیون ها

کمیسیون ها
کمیسیون تسهیل کسب و کار 20 آوریل 2020

کمیسیون تسهیل کسب و کار

کمیسیون توسعه و تسهیل کسب و کار اين كميسيون با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن، در كنار ارائه مشاوره حقوقي در زمينه تدوين آيين نامه هاي اجرايي انجمن، قوانینی که در حوزه کسب وکار اعضاء در کشور مصوب یا اجرایی می شود را مطالعه و پیشنهادات تخصصی را تقديم هيأت مديره […]

کمیسیون بیمه، مالیات و سرمایه 20 آوریل 2020

کمیسیون بیمه، مالیات و سرمایه

کمیسیون بیمه، مالیات و سرمایه این کمیسیون با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن، از طریق راهنمایی و حمایت و دفاع از پرونده های جاری اعضای انجمن و بنگاه هایی که تمایل دارند انجمن از حقوق آنان دفاع نماید در سازمان امور مالیاتی ، بانک و بیمه ، آموزش انتخاب انجمن بعنوان […]

کمیسیون توسعه بازار 20 آوریل 2020

کمیسیون توسعه بازار

کمیسیون توسعه بازار این کمیسیون که با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن در جهت افزایش سهم بازار اعضاء، توسعه برند استصنا، بستر سازی در جهت ایجاد و معرفی بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلی تشکیل شده، در راستاي ايجاد زيرساخت ها و اصلاح الگوي تعاملي فضاي كسب و كار فعاليت مي […]