اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صمت 22 تیر 1399

اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صمت

  اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صمت

پژوهش
راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات کرونا بر اقتصاد 22 اردیبهشت 1399

راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات کرونا بر اقتصاد

  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران راهکارهای پیشنهادی جهش تولید وعبور از تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا  بر اقتصاد فروردین ماه ۱۳۹۹   عنوان گزارش: راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا  بر اقتصاد واحد پژوهش انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تهیه و تدوین‌كنندگان:  گروه کارشناسی  (کمیسیون های […]

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ 14 اردیبهشت 1399

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹     شناسنامه گزارش شماره مسلسل: ا-ک-۹۹۰۱ عنوان گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ واحد پژوهش انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تهیه و تدوین‌كنندگان:  گروه کارشناسی ناظر: مجید محمدپور، فریدون اسعدی، مجتبی اسلامی ویراستار تخصصی: مجتبی اسلامی، فیض­الله جعفری ویراستار ادبی: محمد برزگر تاریخ انتشار: […]