هفته نامه الکترونیکی 06 مرداد 1399

هفته نامه الکترونیکی

هفته نامه های الکترونیکی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران را هر ماه می توانید از کانال های استصنا و سایت انجمن دانلود نمایید.   – ماهنامه شماره ۶۶ – هفته نامه شماره ۶۵ – هفته نامه شماره ۶۴

رسانه
اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صمت 22 تیر 1399

اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صمت

  اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صمت

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم 10 تیر 1399

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم انتظارات استصنا از مجلس یازدهم

اظهار نظر کارشناسی درباره آئین نامه اجرایی مطالبات قراردادی 10 تیر 1399

اظهار نظر کارشناسی درباره آئین نامه اجرایی مطالبات قراردادی

اظهار نظر کارشناسی درباره آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی،موضوع ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتیدر تامین نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات اظهار نظر کارشناسی  

بررسی و تحلیل آماری چالش های شرکتهای عضو در سال ۹۹ 27 خرداد 1399

بررسی و تحلیل آماری چالش های شرکتهای عضو در سال ۹۹

بررسی و تحلیل آماری چالش های شرکتهای عضو در سال ۹۹

راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات کرونا بر اقتصاد 22 اردیبهشت 1399

راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات کرونا بر اقتصاد

  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران راهکارهای پیشنهادی جهش تولید وعبور از تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا  بر اقتصاد فروردین ماه ۱۳۹۹   عنوان گزارش: راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا  بر اقتصاد واحد پژوهش انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تهیه و تدوین‌كنندگان:  گروه کارشناسی  (کمیسیون های […]

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ 14 اردیبهشت 1399

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹     شناسنامه گزارش شماره مسلسل: ا-ک-۹۹۰۱ عنوان گزارش: چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ واحد پژوهش انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تهیه و تدوین‌كنندگان:  گروه کارشناسی ناظر: مجید محمدپور، فریدون اسعدی، مجتبی اسلامی ویراستار تخصصی: مجتبی اسلامی، فیض­الله جعفری ویراستار ادبی: محمد برزگر تاریخ انتشار: […]