قانون حداکثر 17 فروردین 1400

قانون حداکثر

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت دریافت فایل  PDF قانون حداکثر از طریق لینک  ذیل اقدام فرمایید.   قانون حداکثر

قوانین و مقررات
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 17 فروردین 1400

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت دریافت فایل  PDF  در ارتباط با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید.   قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

قانون بودجه۱۴۰۰ 15 فروردین 1400

قانون بودجه۱۴۰۰

📌📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت مطالعه قوانین بودجه ۱۴۰۰ فایل  پیوست را دانلود فرمایید.  قانون بودجه ۱۴۰۰

ویژه کرونا 26 بهمن 1399

ویژه کرونا

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک های ذیل وارد شوید. نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تعویق اقساط تسهیلات قرض الحسنه رسته های جدید کسب و کار آسیب دیده کرونا ـ ۱ رسته های جدید کسب و کار آسیب دیده کرونا ـ ۲ شرح وظایف […]