تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با Sercobe 03 اسفند 1399

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با Sercobe

جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با Sercobe  فایل ذیل را دانلود نمایید.  

تفاهم نامه ها
تفاهم نامه بانک صادرات و انجمن سازندگان تجهیزیات صنعت نفت ایران 03 اسفند 1399

تفاهم نامه بانک صادرات و انجمن سازندگان تجهیزیات صنعت نفت ایران

جهت مشاهده فایل تفاهم نامه استصنا و بانک صادرات از طریق لینک ذیل وارد شوید.   تفاهم نامه بانک صادرات