🔹🔹 چهاردهمین نشست ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی و فناوری صبح امروز در دبیرخانه استصنا برگزار شد. در این نشست اعضا به همفکری و هم اندیشی در خصوص اهداف ستاد با کمک روسای کمیته های تخصصی، بررسی تسهیلات مخصوص اعضا دانش بنیان و بررسی توافقات صورت گرفته در عسلویه منطقه پارس جنوبی به بحث و تبادل نظر کردند.