🔹صد و هفتاد نهمین جلسه کمیسیون توسعه بازار در دبیرخانه استصنا برگزار شد.

در این نشست اعضا پیرامون بررسی نحوه حضور موثر در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران،همکاری در اولویت بندی برنامه های عملیاتی به منظور پیاده سازی سند استراتژی و همچنین ارائه خدمات مشاوره در حوزه توسعه کسب و کار به بحث و تبادل نظر می پردازند.