📌📌 پیام تبریک نوروزی آقای مجید محمدپور رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به کلیه شرکت های عضو