مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش با حضور آقای مظفری رئیس سازمان منطقه آزاد کیش،آقای ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و آقای محمد پور رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد