📌📌بیست و دومین جلسه هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد در این نشست اعضا به بحث در رابطه با شرایط روز جامعه و بررسی چگونگی تشکیل هیأت حل اختلاف تخصصی تجهیزات نفت میپردازند.