📌کنفرانس مطبوعاتی صبح امروز  (مورخ ۹۹/۱۰/۲۹) در دبیرخانه استصنا با حضور رئیس هیات مدیره و رئیس کمیسیون توسعه بازار و همچنین برخی از اعضا هیات مدیره  در جمع باشکوه  اصحاب رسانه برگزار شد.