⭕چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره صبح امروز (مورخ ۹۹/۰۸/۲۵) در دبیرخانه انجمن استصنا برگزار شد. در این نشست مسولین پیرامون گزارش فعالیت های ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی و فناوری، گزارش پیشرفت پروژه داشبورد مدیریتی انجمن ،بررسی زمان برگزاری مجمع، ارائه گزارش مقدماتی سال مالی گذشته و ارائه گزارش فعالیت های دبیرخانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.