🔹🔹چهلمین نشست اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد. در این جلسه گزارش ملک خریداری شده انجمن، نشست مشترک با مدیران spgc، گزارش پیشرفت پروژه داشبورد مدیریتی انجمن، بررسی شرح وظایف کارگروه ارتباط انجمن با مجلس، پروپوزال پیشنهادی استقرار هماهنگ سیستم مدیریت کیفیت و گزارش جلسه بررسی برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.