نشست و گفتگو آقای دکتر اکبری ریاست محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اعضا هیات مدیره  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روز پنجشنبه مورخ  ۹۹/۰۵/۰۲