📌📌مصاحبه باشگاه خبرنگاران جوان با آقای پناهی دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در حاشیه اولین روز نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران