مهندس شمس مدیر کل محترم اداره کل نظام تامین و تجاری سازی فناوری وزارت نفت در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر محترم نفت در الزام استفاده از سازندگان و تامین کنندگان داخلی موجود در فهرست (AVL ) به منظور تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت  نفت در مورد سابقه، اهمیت و نقش انجمن گفت:

انجمن هاي سازندگان بالاخص ستصا و استصنا از ابتدای تشکیل فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت بعنوان یک پشتیبان مطرح بوده و دستگاه مرکزی نیز با برگزاری جلسات متعدد با این انجمنها  به عنوان یکی از ارکان سهیم در این رویداد به طور‌ دائم نظرات مشورتی آنان در راستای بهبود و توسعه این فهرست مورد توجه قرارداده است.

سئوال مهمتر اين است كه انجمن چه نقشي را ميتواند در اين بستر مهمي كه وزارت نفت ايجاد نموده است بازي كند؟ و در راستاي تقويت اين حركت چه اقداماتي را انجام داده و يا انجام خواهد داد. اقداماتي از قبيل ترغيب و تشويق اعضاء خود جهت غنا بخشيدن به فهرست با شركت در فراخوانهاي خوداظهاري و همچنين معرفي هرچه  بيشتر محصولات با كيفيت و داراي استاندارد مورد نياز در صنعت نفت.

يكي از مسائل بسيار مهم و حياتي شناسايي سازندگان واقعي با پرسشهاي فني كليدي است لذا اخیرا پس‌از برگزاری یکسری جلسات فنی با کارگروه های تخصصی انجمن توسط كارشناسان اين اداره كل، متفقا به اين نتيجه رسيدند كه شکل گیری یک ارتباط ویژه در یکسان سازی ادبیات محصولات در فرايند خوداظهاري ( بصورت آيتمهاي افتادني بجاي نوشتاري توسط متقاضي) براي جداسازي سازندگان واقعي از مدعيان بسيار كاربردي بوده و ضمن تسريع بخشيدن در زمان ارزيابيها و ورود منابع واقعي تر به ليست، موجب بهره برداري كاربران در سطح وزارت نفت براي رجوع به اين منابع خواهد بود. لذا كماكان پس از چند ماه منتظر خروجي  سازنده و  قابل اجرا هستم و انتظار داريم انجمن طبق  تعهد داده شده در ايجاد چنين برنامه اي ياري رسان وزارت نفت باشد.

شمس در پاسخ به این سوال که ابلاغیه دقیقا شامل کدام دستگاه هاست و اینکه آیا جلوی فهرست های متعدد ابلاغی شرکت های کارفرمایی را خواهند گرفت افزود:

محتواي ابلاغيه ديدگاه ويژه وزير محترم نفت در حمايت از سازندگان داخلي و ظرفيتهاي داخلي مي باشد. بهمين منظور چنانچه به گيرندگان ابلاغيه دقت شود تمامي سطوح و لايه هاي مديريتي وزارت نفت و همچنين تمامي سطوح و انواع قرادادها را شامل ميشود. و دقيقا در راستاي جلوگيري از ايجاد فهرستهاي متعدد احتمالي به هرنوع و شكل در سطح وزارت نفت خواهد بود. نكته مهم اينكه اولين ابلاغيه در اين خصوص مي باشد كه به صراحت  اشاره به برخورد با مدير خاطي دارد (سطر آخر ابلاغيه ).

و اميد است انجمن ها و سازندگان محترم چه در زمينه ي بهبود كيفي ليست بلند، چه در زمينه ي ترغيب هرچه بيشتر اعضا به عضويت در فهرست بلند و چه در معرفي تخطي هاي صورت گرفته از اين ابلاغيه ي راهبردي ما را ياري دهند.

وی با بیان اینکه این ابلاغیه چه کمکی به موضوع ساخت داخل میکند و چه نقشی در ارتقا نظام فنی و اجرایی دارد تصریح کرد: همانگونه كه گفته شد این ابلاغیه دقیقا با هدف پشتیبانی و حمایت از سازندگان داخلی تهیه و ابلاغ شده است كه ميتواند قدمی اساسی در  استفاده بهینه از ظرفیت خالی ایشان باشد. بديهي است اين ابلاغيه و ساير قوانين  جاري ايجاد كننده بستر مناسب براي ظرفيتهاي داخل هستند كه  به تبع آن با نظارت عاليه موظف در جلوگيري از تخلفات احتمالي در مجموعه هستند ولي واقعيت امر اين هست كه سازندگان با گسترش توليدات با كيفيت ، خدمات پس از فروش مطمئن ، گسترش دانش علمي و فني خود و…. و در نهايت با ايجاد اطمينان به مصرف كنندگان مي توانند كمك اصلي را به صنعت بكنند. وظيفه سازمان ايجاد بستر و حمايت از اجراي قوانين مي باشد و وظيفه ذينفعان بهره برداري بهينه از اين بستر مي باشد.

مدیر کل تامین و تجاری سازی فناوری وزارت نفت در ارتباط با اینکه انجمن چه مکانیسمی را در پیگیری ابلاغیه ها باید در پیش بگیرد گفت: انجمن استصنا به عنوان بزرگترین انجمن سازندگان اقلام و تجهیزات صنعت نفت و ساير ذينفعان اصلي، بزرگترین نقش نظارتی را در اجرای صحیح این ابلاغیه دارند  و سازندگان محترم می توانند درصورت مشاهده تخلف از سوی کارفرمایان و پیمانکاران به همراه مستندات لازم اقدام به ارائه گزارش به دستگاه مرکزی نمایند تا بررسی و درصورت احراز تخلف اقدام شایسته و بایسته صورت پذیرد. لذا ذينفعان محترم از جمله آن انجمن به عنوان یک پل ارتباطي بين سازندگان داخلی  با وزارت نفت، نقش بسيار موثری در انجام نظارت بهتربراي وزارت نفت خواهند داشت و ضمن تشریح اهداف حمایتی وزارت نفت به مجموعه اعضاء خود، با جمع آوري و شناسايي دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات سازندگان محترم كمك شاياني به پيشبرد اهداف مورد نظرخواهند نمود.

لذا شايسته است مكانيزمي براي اين فرايند در آن انجمن ديده شود تا ضمن جمع آوري موارد ( مشكلات، تخلفات، پيشنهادها و…) و فيلتر و دسته بندي كردن و …. و در نهايت انتقال آنها به وزارت نفت در پيگيري اين ابلاغيه كمك كند.