برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، جهت کسب اطلاعات از طریق لینک های ذیل اقدام فرمایید.

 

۱- رویت متن آگهی    agahi.99.12.19

 

۲-رویت اساسنامه انجمن و الحاقیه آن  asasname16-2-91_nahaee  و    الحاقیه اساسنامه.۹۲

 

۳- رویت ماده ۴۱ اساسنامه ماده ۴۱ اساسنامه.

 

۴- رویت اطلاعیه کاندیداتوری   اطلاعیه کاندیداتوری

 

۵- رویت فرم کاندیداتوری   form kandidatori