📌📌مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز مورخ (۹۹/۱۲/۱۹) به حد نصاب نرسید. دور بعدی مجمع در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰برگزار می گردد، لذا تاریخ نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.