محصولات عمده این گروه شامل انواع لوله های بدون درز،  CASING ، TUBING ها و اتصالات مربوطه شامل انواع فلنج­ها، فیتینگ ها و گسکت ها می باشد. خوشبختانه در سال اخیر که سال رونق تولید می­باشد با تمهیدات ویژه ای که وزارتخانه­های نفت و صمت دیده­اند، مشکلات لوله سازهای کشور از نظر ظرفیت و ساختارهای تکنولوژی رفع گردیده به نحویکه قرار است کل لوله های پروژه گوره ـ جاسک توسط سه شرکت سازنده داخلی تأمین گردد و لذا به مرز خودکفایی از این منظر رسیده­ایم. در ارتباط با اتصالات ضمن دستیابی به خودکفایی حجم تولیدات بالغ بر نیاز بازار هست. برخی از لوله های مورد نیاز کشور که از آلیاژ های بسیار خاص ساخته می شوند، سابقه ساخت داخل ندارند، زیرا بدلیل چند منظوره بودن مواد اولیه امکان واردات آنها وجود ندارد.