📌فراخوان ۰۰۸۰

📌📌قابل توجه مدیران عامل شرکت های عضو
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نشست مشترک دبیران کارگروه اقتصادی قوه قضاییه و کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

فراخوان ۰۰۸۰