نشست اعضای هیات مدیره صبح امروز ۳ اردیبهشت ماه در محل دبیرخانه استصنا برگزار شد.
دستور جلسه این نشست هم فکری در راستای ارائه راهکار های جهش تولید مورد بحث و بررسی اعضای هیات مدیره قرار گرفت.