📌سی و هشتمین نشست اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز در دبیرخانه استصنا برگزار شد و در این جلسه، گزارش طرح تاسیس شرکت تامین تجهیزات استصنا، گزارش طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریتی انجمن، گزارش رئیس کمیسیون بیمه، مالیات و سرمایه و همچنین بررسی پیشنهاد شورای مشترک کمیسیون ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.