📌📌اطلاعیه ۰۰۸۸

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
📌جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “نخستین نمایشگاه مجازی ایران با لحاظ بیش از ۱۵ درصد تخفیفات اعضا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

فراخوان ۰۰۸۸