📌📌اطلاعیه ۰۰۸۲

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
📌جهت شرکت در ویژه نامه ” نفت در پایان قرن ۱۴ رو به افق ۱۴″ با لحاظ ۱۰ درصد تخفیف ویژه اعضا ی استصنا، فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

خبرنامه ۰۰۸۲