جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با نمایشگاه حمایت از ساخت داخل صنعت پتروشیمی در جزیره کیش فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

خبرنامه ۰۰۸۱