صادق آبادی، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از غرفه انجمن و اعضا بازدید کرد.
در این بازدید، پیرامون توانمندی اعضا و مشکل تضامین بانکی گفتگو شد.