كارشناسان مركز خودكفايى قرارگاه خاتم ايزدى و پيرهادى ضمن بازدید از غرفه انجمن و اعضا در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درباره نحوه همكارى انجمن با قرارگاه درخصوص انعكاس توانمندی و نحوه مشاركت اعضا در پروژه هاى قرارگاه به بحث و گفتگو پرداختند..