📌📌بازدید جناب آقای یوسفیان ، نائب رئیس بانک صادرات و هیات همراهان از غرفه استصنا در حاشیه سومین روز نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران