📌📌حضور آقای دکتر اکبریان رئیس کمیسیون صنایع مجلس و دکتر محمد زاده معاون وزیر نفت در سالن میلاد و بازدید از غرفه اعضا