جهت مشاهده فایل تفاهم نامه استصنا و بانک صادرات از طریق لینک ذیل وارد شوید.

 

تفاهم نامه بانک صادرات