جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مجتمع گاز پارس جنوبی  فایل ذیل را دانلود نمایید.

 

توافق نامه مجتمع پارس جنوبی