جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با Sercobe  فایل ذیل را دانلود نمایید.