جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک صادرات ایران فایل ذیل را دانلود نمایید.

 

تفاهم نامه بانک صادرات با استصنا

الحاقیه امضا شده ـ تفاهم نامه انجمن با بانک صادرات