جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با سازمان منطقه آزاد کیش فایل ذیل را دانلود نمایید.

 

تفاهم نامه منطقه آزاد کیش و استصنا