انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صمیمانه به گروه صنعتی ندا تبریک و شادباش گفته و از درگاه خداوند متعادل آرزوی توفیقات روز افزون برای این گروه صنعتی را داراست.