انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران طی پیامی موفقیت غرورآفرین شرکت سازه های یاتاقان شهریار را به مدیریت و پر سنل زحمت کش آن مجموعه تبریک و شادباش می گوید.