در حاشیه دومین روز نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران آقای شمس مدیر تامین تجهیزات وزارت نفت و هیات همراه در غرفه استصنا حضور پیداکردند و به همراه آقای مجید محمدپور ریاست هیات مدیر ، آقای امیر کاوه زاده ریاست هیات داوری  و آقای پناهی دبیر انجمن و دیگر اعضا حاضر در جلسه پیرامون توانمندی های انجمن در راستای ارتقا صنعت ساخت توسعه ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند.