کرامتی، مشاور وزیر نفت از غرفه های انجمن و اعضا بازدید کرد. در این بازدید که با حضور رئیس هیأت مدیره برگزار شد، تعیین کالا یا پایلوت به عنوان فهرست کالای خرید تضمین مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری شرکت های کارفرمایی به ویژه شرکت پالایشگاه نفت اصفهان و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فهرستی از این کالاها استخراج و ابلاغ شود.