قصاع، معاون دفتر حمايت از سرمايه گذارى و توليد ملى سازمان بازرسى كل كشور و كهنمويى، ريیس دفتر حمايت از سرمايه گذارى و توليد ملى سازمان بازرسى كل كشور در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از غرفه انجمن و اعضا بازدید کردند.
در این بازدید، پیرامون مسائل مرتبط با مشكلات و ارزيابى كيفى مناقصه‌گران و تشريفات در كالاى انحصارى ساخت داخل و الزامات تأمين اجتماعى براى ارائه مفاصا حساب توسط توليدكنندگان، عليرغم ارائه ليست بيمه توسط كارفرما و مطالبات از برخى شركت هاى كارفرمايى بحث و گفتگو شد.