📌 آقای عباسی رئیس کمیسیون انرژِی و آقای دهقان معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت در دومین روز نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران به همراه رئیس هیات مدیره انجمن از غرفه اعضا استصنا بازدید کردند. و برخی از اعضا مشکلات و مسائل خود را در خصوص مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه وارداتی، تاخیر در پرداخت ها، مشکلات بازار تقاضا، مشکلات ترخیص کالا، پایین بودن پیش پرداخت قراردادها، مشکلات مربوط به تضامین مطرح نمودند.