مدیر عامل شرکت پترو پارس با حضور در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از غرفه های انجمن و اعضا بازدید کرد.در این بازدید، درباره حمایت این شرکت از ساخت داخل، فرمت  جدید قراردادهای پترو پارس در قالب IPC و By Back ، ضرورت پالایش وندور لیست ها در خصوص انتخاب تولید کننده واقعی، ضرورت توجه اعضا به زمانبندی و کیفیت در تحویل کالا و حل معضل ضمانت نامه ه با مشارکت بانک ها و صندوق ها بحث و گفتگو شد.