طی بازدید ابراهیمی مدیرعامل محترم شرکت پالایشگاه نفت اصفهان از غرفه های انجمن و اعضاء، مسائل مرتبط با اعضاء و پالایشگاه اصفهان در مورد قراردادهای فی مابین مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است جناب آقای مهندس خیامیان عضو محترم هیأت مدیره انجمن در این بازدیدها حضور داشتند.