📌افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با حضور مسولین استانی، بانک صادرات و مسولین انجمن استصنا