📌اطلاعیه ۰۰۹۳
📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “کانال های رسمی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

اطلاعیه ۰۰۹۳