صندوق توسعه ملی

جزئیات تخصیص ۵۹ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، طی ۶ سال و نیم اخیر منتشر شد. در...

تعیین زمان مهار آتش

[pb_row][pb_column span= span12 ][pb_text] معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ۲ سناریوی مهار حریق چاه ۱۴۷...

تغیرات اساسی در ساختار دولت

لینک خبر (http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960820001180)

Go to top