ورود

ورود

کارت عضویت هوشمند

تبصره پنج ماده سیزدهم اساسنامه، انجمن را ملزم به ارائه یک کارت عضویت برای هر عضو می نماید. در سال گذشته انجمن بر آن شد تا پس از 14 سال فعالیت، برای اولین بار این مهم را به انجام رساند.
این کارت با هدف تسهیل در ارائه خدمات انجمنی و تجمیع امور کارت های موجود در یک کارت ایجاد گردیده است. خدمات فعلی این کارت عبارت است از:
•    امضای معتبر الکترونیکی اعضا برای اهداف درون انجمنی
•    تسهیل در برگزاری مجمع عمومی
•    بازیابی اطلاعات در کیوسک های اطلاعاتی انجمنی
•    استفاده در شبکه حمل و نقل شهری
•    استفاده در پارکومتر های خیابانی
•    استفاده در صندوق های صدقات الکترونیکی
در آتیه نزدیک این کارت ها قابلیت استفاده در شبکه بانکی کشور و همچنین، استفاده بعنوان کارت شناسایی معتبر در مراکز تفریحی و خرید را نیز پیدا خواهند نمود.

علاقه مندان می توانند از طریق این فرم با هیأت داوری انجمن در ارتباط باشند و مشکلات خود را مطرح نمایند.

برای مشاهده آئین نامه هیأت داوری انجمن بر روی لینک کلیک نمایید.

برای مشاهده فرم موافقت نامه هیأت داوری بر روی لینک کلیک نمایید.

-مشاور حقوقی (صدای مشاور) 

امروزه امورحقوقی از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد و عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی ممکن است مضرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد . بر این اساس انجمن جهت کاهش هزینه استفاده از مشاور حقوقی به صورت انفرادی در جهت روان سازی قراردادها و حفظ حقوق اعضای واحد ، صدای مشاور را به منظور استفاده اعضاء زیر نظر کمیسیون حقوقی راه اندازی نموده است.

مجله الکترونیکی استصنا - جهت دانلود تمام شمارگان کلیک کنید

مجله الکترونیکی استصنا ، نخستین مجله الکترونیکی اطلاع رسانی بخش خصوصی در حوزه تجهیزات صنعت نفت است که در شماره‌هاي پياپي و منظم  هر دو هفته توليد و برای مخاطبان این مجله که قریب به 700 نفر از اعضای انجمن و بالغ بر 2000 نفر از مدیران عامل شرکت های عضو و مدیران حوزه کارفرمایی صنعت نفت هستند، از طریق پست الکترونیکی توزیع می گردد.
آگاهی دادن به مخاطبین و اعضا در خصوص اخبار و آخرین  فعالیت ها و اتفاقاتی كه در فاصله زمانی معین در انجمن روي مي‌دهد، سهيم كردن آنان در سرنوشت خودشان از طريق تبادل افكار و آراء در شكل يك سند مكتوب و افزایش میزان اطمینان آنها نسبت به امور انجمن، هدف و كاركرد اصلي «مجله الکترونیکی استصنا» می باشد.

Go to top