ورود

ورود

 

جلسه 59 کمیسیون بازرگانی عصر دیروز 91/03/22 در محل انجمن برگزار شد که در آن آقای پدیدار به عنوان رئیس کمیسیون و آقایان بهارفر، کاوه زاده، فانی، مقیمی، اسلامی و آهنگران حضور به هم رساندند. در این جلسه به اتفاق آرا، با انتصاب جناب آقای آهنگران به عنوان مسول اتاق فروش موافقت شد و همچنین اعلام شد اساسنامه صندوق حمایت از سازندگان داخلی حوزه صنعت نفت که چندین سال پیش در این کمیسیون مطرح و بررسی شده بود، در وزارت نفت نیز مورد تایید قرار گرفته است.

جلسه شصتم کمیسیون بازرگانی در تاریخ 91/04/12 در سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن با حضور آقايان پديدار، بهارفر، كاوه زاده، فاني ، اسلامي، مقيمي، وهاب زاده، باراني، دارا، آهنگران ، شيرواني ،عراقي و خانم مهندس لطفي برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید که اعضای اتاق فروش در اولویت به منظور ارجاع سفارش قرار گیرند و به منظور ایجاد برندیگ کنسرسیوم ها ، کنسرسیوم ها اقدام به تهیه کاتالوگ و معرفی  تخصصی از شرکت های عضو خود نمايند. همچنین در این جلسه مصوب شد که ظرفیت واقعی شرکت ها مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

 

 شصت و یکمین جلسه کمیسیون بازرگانی در تاریخ 91/04/26 در سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه مهندس پدیدار رئیس کمیسیون و جناب آقایان  بهارفر، كاوه زاده، فاني ، اسلامي، مقيمي، وهاب ، اشكي تراب ، عراقي و حجازي ( ميهمان )‌ حضور داشتند. در این جلسه مقرر شد موارد زیر مورد بررسی قرار بگیرد:

شصت و دومین جلسه کمیسیون بازرگانی روز دوشنبه ساعت 16/30 با حضور حداکثری اعضا در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن تشکیل گردید. در این جلسه گزارش یک ماهه فعالیت های اتاق فروش توسط جناب آقای آهنگران دبیر انجمن و مسول اتاق فروش ارائه گردید. همچنین مقرر شد از نماینده جشنواره قهرمانان صنعت دعوت بعمل آید تا در جلسه آتی کمیسیون حضور پیدا کنند.

عصر روز دوشنبه91/06/27 شصت و سومین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن با حضور حداکثری اعضا و میهمان این هفته کمیسیون ( نمایندگان شرکت به رشد ) برگزار گردید.

شصت و چهارمین جلسه کمیسیون بازرگانی عصر روز دوشنبه 91/07/10 در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن به ریاست مهندس پدیدار و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.در این جلسه كارشناس اتاق فروش ضمن ارائه گزارش فعاليت هاي اتاق فروش ، سامانه معاملات اتاق فروش با اهداف زیر را معرفی نمود.
1- افزایش درآمد و سود اعضای اتاق فروش به واسطه کاهش هزینه های بازاریابی
2- افزایش نقش اتاق فروش به عنوان بازوی بازاریابی شرکت های عضو
3- حمایت و فرصت سازی برای اعضا به منظور توسعه بازار از طریق گسترش ارتباطات درونی و بیرونی
4- شناسایی نیاز حال و آینده فروشندگان و خریداران، و تکمیل چرخه عرضه و تقاضا

عصر روز دوشنبه 91/07/24  کمیسیون بازرگانی نشستی را در محضر دکتر ایمانی راد مهمان ویژه این جلسه بودند . این جلسه حول محور موضوعات اقتصادی- اجتماعی تشکیل گردید. گفتنی است متولی این نشست کمیسیون بازرگانی

عصر روز دوشنبه 91/07/24 کمیسیون بازرگانی انجمن نشستی را در محضر دکتر ایمانی راد تحلیل گر مسائل اقتصادی با موضوع تحلیل اقتصادی - اجتماعی برگزار نمود. در این نشست که کمیسیون بازرگانی متولی برگزاری آن بود، نمایندگان سایر کمیسیون های انجمن نیز حضور داشتند. 

شصت و ششمین جلسه کمیسیون بازرگانی عصر روز دوشنبه مورخ 91/08/08 در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید. در این جلسه ابتدا کارشناس اتاق فروش به بیان مطالبی پیرامون راه اندازی سامانه معاملات اتاق فروش و لزوم دریافت بازخوردها و نظرات و پیشنهادات کلیه اعضاء کمیسیون در رابطه با این سامانه، و همچنین گزارشی از فعالیت های اتاق فروش از جمله جلسات با معاونت بازاریابی شرکت مپنا، شرکت گل گهر سیرجان و غیره پرداخت.

شصت و هفتمین جلسه کمیسیون بازرگانی عصر روز دوشنبه 91/08/22 با حضور حداکثری اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه برنامه عملیاتی سال 91-90 کمیسیون مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین برنامه عملیاتی سال 92-91 کمیسیون با مشارکت حاضرین تدوین گردید.در این جلسه همچنین کارشناس اتاق فروش گزارش فعالیت های صورت گرفته خود را ارائه نمود. نماینده اتاق فروش انجمن طی دو هفته گذشته بازدید هایی را از چندین شرکت عضو انجمن انجام داده که از آن جمله میتوان به بازدیدهای صورت گرفته از شرکت های مستقر در شیراز نام برد.

کمیسیون بازرگانی در عصر پنجمین روز ماه اسفند با گزارش نمایشگاه بغداد صد و نهمين نشست خود را برگزار نمود.

كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه 93/11/20  با مشاركت اعضاي فعال خود تشكيل جلسه داد.

افزايش تعرفه تجهيزات ساخت داخل

كميسيون بازرگاني در عصر پانزدهمين روز فصل زمستان  با مشاركت ياران هميشگي خود تشكيل جلسه داد. گزارش تعاملات اتاق فروش با حوزه كارفرمايي موضوع آغازين اين جلسه بود

كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه 93/09/03 با مشاركت ياران هميشگي خود تشكيل جلسه داد. اين جلسه مطابق روال هميشگي با اخبار حوزه نفت و گاز كشور از سوي رئيس كميسيون آغاز شد، در ادامه اتاق فروش به تعاملات انجمن با حوزه كارفرمايي از جمله شركت ملي گاز و مجتمع هاي پتروشيمي اشاره نمودند.

عصر روز دوشنبه 93/08/19 كميسيون بازرگاني يكي ديگر از جلسات پربار خود را برگزار نمود.

عصر روز دوشنبه 93/07/28 كميسيون بازرگاني صد و سومين جلسه خود را تشكيل داد. در اين جلسه كه مطابق روال با اخبار حوزه نفت و گاز كشور آغاز شد، گزارشي از تعاملات استصنا با حوزه كارفرمايي و پيگيري مطالبات اعضاء در نشست هاي انجمن با معاونين وزارت نفت به سمع و نظر اعضاي كميسيون رسيد.

عصر روز دوشنبه 93/07/14 كميسيون بازرگاني انجمن ميزبان دكتر محمدي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بود.

اولين جلسه كميسيون بازرگاني پس از سپري نمودن يكصدمين جلسه عصر امروز برگزار شد.

يكصدمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه 93/06/17 با حضور صميمانه اعضاي فعال آن برگزار شد. در اين جلسه كه با قدرداني از ياران هميشگي كميسيون آغاز شد، به پاس همراهي و حضور ارزشمند نمايندگان توانمند عضو در اين اتاق فكر موثر هيأت مديره، شاخه گل و كتابي توسط رئيس كميسيون به يادگار به اعضاء اهداء شد.

عصر روز دوشنبه 93/06/03 کمیسیون بازرگانی نود و نهمين جلسه خود را با مشاركت اعضاي فعال خود تشكيل داد.
در اين جلسه پس از تبادل نظر در خصوص اخبار روز حوزه نفت وگاز، اتاق فروش انجمن گزارش شفاهي مفصلي از نمايشگاه تركمنستان ارائه نمود.

عصر روز دوشنبه 93/4/30 کمیسیون بازرگانی با مشاركت اعضاي فعال خود تشكيل جلسه داد. در اين جلسه پس از تبادل نظر در خصوص اخبار روز حوزه نفت وگاز، اتاق فروش انجمن گزارشي از مطالعات انجام شده در خصوص بازار تركمنستان ارائه نمود.

عصر روز دوشنبه 93/04/16 کمیسیون بازرگانی با مشاركت حداكثري اعضاي خود تشكيل جلسه داد. در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز حوزه نفت وگاز، اتاق فروش انجمن گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در راستاي معرفي توانمندي هاي سازندگان عضو به حوزه كارفرمايي ارائه داد.

عصر روز دوشنبه 93/03/12 يكي ديگر از جلسات پربار كميسيون بازرگاني با حضور حداكثري اعضاء برگزار شد. این جلسه یادآور نشستی بود که حدود دو سال گذشته هیات مدیره وقت بهمراه برخی اعضای انجمن در هتل گاجره تصمیم گرفتن تا بزرگترین و تخصصی ترین شرکت بخش p کشور را تاسیس نمایند.

كميسيون بازرگاني كه عزم راسخ در احياء طرح متوقف شده شركت تأمين تجهيزات استصنا نموده است، عصر امروز جلسه خود را با حضور رئيس كميسيون حقوقي بعنوان ميهمان ويژه برگزار نمود. در اين جلسه بنا به پيشنهاد آقاي صميمي ، تأسيس شركت تعاوني به جاي سهامي خاص مطرح شد كه پس از بحث و تبادل نظر در اين خصوص قرار شد كارگروهي با حضور مشاور حقوقي انجمن براي بررسي و انطباق اساسنامه فعلي شركت تأمين تجهيزات استصنا با شركت تعاوني ، بررسي مزيت هاي شركت تعاوني و استعلام استقبال حوزه هاي كارفرمايي در واگذاري پروژه ها  اقدام نمايد. همچنين كميسيون روابط عمومي نيز مأموريت يافت تا از طريق تعامل با وزارت تعاون ، اطلاعات و حمايت هاي موجود از شركتهاي تعاوني را اخذ و در اختيار كميسيون قرار دهد.   

عصر امروز اولين جلسه كميسيون بازرگاني بعد از نمايشگاه نفت و گاز نوزدهم با حضور حداكثري اعضاء تشكيل شد. در اين جلسه پيرامون دستاوردهاي اتاق فروش در نمايشگاه  و مذاكرات به منظور توسعه بازار اعضاء بحث شد. كميسيون ضمن تبريك به اتاق فروش بابت عقد قرارداد با كارفرما براي دو عضو انجمن در حاشيه نمايشگاه، خواستار تغيير ساختار جهت توسعه اين نوع فعاليت ها شد.

عصر روز دوشنبه 93/02/08 كميسيون بازرگاني در اولين جلسه سال جاري خود به همفكري در خصوص موضوعات مهمي نظير بررسي راهكارهاي فروش محصولات اعضاء در قالب گسترش فعاليت هاي اتاق فروش، معرفي توانمنديهاي اعضاء و ظرفيت هاي سازندگان انجمن در نشست با مقام وزارت نفت، بيان مطالبات از حوزه كارفرمايي  و حضور موثر در نمايشگاه نفت و گاز نوزدهم پرداختند.

آخرین جلسه کمیسیون بازرگانی باز هم با مشارکت خیره کننده ای حتی در واپسین روزهای سال 92 در دفتر انجمن برگزار شد. مشارکت اعضا در کمیسیون های انجمن موجب شده که نظرات تخصصی مفیدی برای تصمیمات هیأت مدیره مهیا شود.
از مهمترین فعالیت و برنامه های عملیاتی که هیأت مدیره به این کمیسیون واگذار نمود عملیاتی نمودن "اتاق فروش استصنا" و "امکان سنجی طرح تأسیس پالایشگاه کوچک" توسط اعضای انجمن بوده است که به علت اهمیت این دو موضوع و عزم راسخ اعضا کمیسیون بازرگانی آخرین جلسه کمیسیون نیز به بررسی طرح احداث پالایشگاه گذشت. در این جلسه ایمنی و محیط زیست که از جمله مهمترین بخش این طرح است با حضور جناب آقای دکتر عدالت خواه (  استاد دانشگاه ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آخرین جلسه کمیسیون بازرگانی باز هم با مشارکت خیره کننده ای حتی در واپسین روزهای سال 92 در دفتر انجمن برگزار شد. مشارکت اعضا در کمیسیون های انجمن موجب شده که نظرات تخصصی مفیدی برای تصمیمات هیأت مدیره مهیا شود.
از مهمترین فعالیت و برنامه های عملیاتی که هیأت مدیره به این کمیسیون واگذار نمود عملیاتی نمودن "اتاق فروش استصنا" و "امکان سنجی طرح تأسیس پالایشگاه کوچک" توسط اعضای انجمن بوده است که به علت اهمیت این دو موضوع و عزم راسخ اعضا کمیسیون بازرگانی آخرین جلسه کمیسیون نیز به بررسی طرح احداث پالایشگاه گذشت. در این جلسه ایمنی و محیط زیست که از جمله مهمترین بخش این طرح است با حضور جناب آقای دکتر عدالت خواه (استاد دانشگاه) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هشتاد و نهمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ 92/12/12 با حضور اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.
دستور جلسه :
- نشست مشترك با نمايندگي بازرگاني سفارت روسيه  به منظور " تعامل و بررسي راهكارهاي توسعه بازار اعضاء "

 

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی در بخش اختصاصی آن گنجانده خواهد شد.

هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ 92/11/28 با حضور رضا پدیدار به عنوان ریاست این کمیسیون و سایر اعضا در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.
دستور جلسه :
-  بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و حوزه نفت و گاز
-  ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ گزارش دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش و پنجمين نمايشگاه نفت و گاز خوزستان
-   تدوین آیین نامه احراز شرایط عضویت اتاق فروش
اطلاعات مربوط به مصوبات این کمیسیون پس از تایید ریاست کمیسیون به زودی در بخش اختصاصی آن گنجانده خواهد شد. 

هشتاد و هفتمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ 92/11/07 با حضور مشتاقانه اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.

گفتنی است در این جلسه رضا پدیدار رئیس کمیسیون، بدلیل همزمانی این نشست با جلسات برون سازمانی انجمن حضور نداشت.
دستور جلسه :
-  بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و حوزه نفت و گاز
-  ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ گزارش دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش و پنجمين نمايشگاه نفت و گاز خوزستان
-   بازنگري طرح اتاق فروش و بررسي راهكارهاي پيشبرد اهداف اتاق فروش
-   تدوین آیین نامه احراز شرایط عضویت اتاق فروش

هشتاد و ششمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ 92/10/09 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.

دستور جلسه :

-  بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و حوزه نفت و گاز

-  ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ مطالعات امكانسجي زيست محيطي طرح پالايشگاههاي كوچك

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی و پس از تایید ریاست کمیسیون اطلاع رسانی خواهد شد. 

هشتاد و پنجمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ 92/08/27 با استقبال خوب اعضای این کمیسیون در محل دبیرخانه انجمن  در غیاب ریاست کمیسیون جناب آقای پدیدار به دلیل حضور در جلسه وزارت نفت برگزار گردید.
دستور جلسه :
-  بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و حوزه نفت و گاز ( توسعه اتاق فروش )
-  ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ تدوين برنامه عملياتي سال 93-92 كميسيون بازرگاني
-  تجاري سازي توليدات اعضا در اتاق فروش

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی و پس از تایید ریاست کمیسیون در بخش مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

هشتاد و چهارمين جلسه كميسيون بازرگاني روز دوشنبه مورخ 92/08/06 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.
دستور جلسه :
-بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و حوزه نفت و گاز
-ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
-تجاري سازي توليدات اعضا در اتاق فروش
-گزارش بازديد از وزارت نفت عراق با حضور آقاي پرهيزگاري نماينده مركز همكاريها و فناوري رياست جمهوري

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی در بخش اختصاصی کمیسیون درج خواهد شد.

تصویر آرشیوی است

هشتاد و سومين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ  92/07/15 به میزبانی يكي از اعضاي كميسيون، جناب آقای وهاب رئیس محترم هیأت مدیره شرکت سنجشگران نیرو و انرژی از اعضای فعال انجمن و کمیسیون بازرگانی تشکیل گردید.

گفتنی است در این جلسه تنی چند از اعضای هیأت مدیره نیز به عنوان میهمان حضور داشتند.
 

دستور جلسه :
ـ بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و حوزه نفت و گاز
ـ ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ  آناليز طرح پالايشگاه كوچك توسط صندوق توسعه فرآورده نفتي بر اساس نقطه نظرات اعضاي كميسيون

مصوبات این جلسه به زودی و پس از تایید ریاست کمیسیون در بخش اختصاصی مصوبات کمیسیون اطلاع رسانی خواهد شد.

هشتاد و دومين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ 92/07/01 با حضور رئیس و استقبال خوب اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.
دستور جلسه :
-  بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و حوزه نفت و گاز
ـ ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ  آناليز طرح پالايشگاه كوچك توسط صندوق توسعه فرآورده نفتي بر اساس نقطه نظرات اعضاي كميسيون
ـ گزارش كارگروه برندسازي
مصوبات مربوط به این جلسه پس از تایید ریاست کمیسیون در بخش مصوبات کمیسیون بازرگانی اطلاع رسانی خواهد شد.

هشتاد و يكمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ 92/06/18با حضور اعضای این کمیسیون در محل سالن اجتماعات دبیرخانه انجمن برگزار شد.

 


دستور جلسه :
-  بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و حوزه نفت و گاز
ـ ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليت هاي اتاق فروش
ـ ـ بررسي نحوه حضور انجمن در طرح پالايشگاه كوچك توسط صندوق توسعه فرآورده نفتي
ـ گزارش كارگروه برندسازي
اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه پس از تایید ریاست کمیسیون در بخش مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

هشتادمين جلسه كميسيون بازرگاني  عصر امروز دوشنبه مورخ 92/05/21 با حضور مشتاقانه اعضای این کمیسیون و به ریاست رضا پدیدار در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.

دستور جلسه :
ـ ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ برنامه اجرايي تهيه نهايي پروپوزال پالايشگاههاي كوچك با توجه به ضرورت تهيه طرح مطالعات امكانسجي زيست محيطي پيشنهادي واصله به كميسيون بازرگاني
ـ بررسي نحوه حضور انجمن در طرح پالايشگاه كوچك توسط صندوق توسعه فرآورده نفتي
ـ محورهاي پيشنهادي همكاري ايران و عراق
ـ ارائه طرح توسعه بازار اعضاء توسط خانم مهندس كوچكي

مصوبات مربوط به این جلسه به زودی و پس از تایید ریاست کمیسیون در بخش اختصاصی مصوبات کمیسیون ها آورده خواهد شد.

هفتاد و نهمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر امروز دوشنبه مورخ92/04/31 با حضور رئیس این کمیسیون و سایر اعضا در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.

گفتنی است ریاست کمیسیون بازرگانی دکتر رضا پدیدار در حالی در این جلسه حضور پیدا کردند که صبح امروز نیز بعنوان رئیس هیأت مدیره انجمن در " نشست بزرگ خبری سه تشکل بزرگ حوزه صنعت نفت " که با حضور متعدد اصحاب رسانه در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار شد، پیرامون برنامه پیشنهادی سه تشکل بزرگ صنعت نفت به رییس جمهور منتخب ، به ایراد سخن پرداختند.
 

 

دستور جلسه :
ـ ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ ارائه طرح احداث پالايشگاههاي كوچك
ـ بررسي نحوه حضور انجمن در طرح پالايشگاه كوچك توسط صندوق توسعه فرآورده  نفتي
ـ ارائه طرح توسعه بازار اعضاء توسط خانم مهندس كوچكي

اطلاعات مربوط به مصوبات این کمیسیون متعاقباً در بخش اختصاصی کمیسیون ها اطلاع رسانی خواهد شد.

هفتاد و هشتمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه  مورخ 92/04/10با حضور رئیس و مشارکت خوب اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.
دستور جلسه :
ـ ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ بررسي تقاضاهاي عضويت اتاق فروش
ـ ارائه طرح احداث پالايشگاههاي كوچك
ـ  ارائه گزارش نشست با هيأت تركمنستان
ـ افق هاي صادراتي و توسعه بازار براي اعضاء

مصوبات مربوط به این جلسه پس از تایید ریاست کمیسیون به زودی در بخش مصوبات سایت آورده خواهد شد.

هفتاد و هفتمين جلسه كميسيون بازرگاني عصر روز دوشنبه مورخ 92/03/27 با حضور رئیس و استقبال گسترده اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکیل گردید.
دستور جلسه :
ـ ارائه گزارش پيشرفت كار فعاليتهاي اتاق فروش
ـ برنامه ريزي برگزاري گردهمايي اعضاي اتاق فروش
ـ ارائه طرح احداث پالايشگاه هاي كوچك
ـ امكان سنجي توليد كاتاليست در داخل كشور
ـ  ارائه گزارش نشست با هيأت تركمنستان
ـ بررسي تقاضاهاي عضويت در كميسيون بازرگاني

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

شرکت سنجشگران نیرو و انرژی میزبان اعضای کمیسیون بازرگانی
هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن،  عصر دیروز مورخ 92/03/06 به دعوت جناب آقای مهندس وهاب ریاست محترم هیأت مدیره شرکت سنجشگران نیرو و انرژی، در محل اختصاصی – تفریحی این شرکت در منطقه دربند تهران برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور رؤسای کمیسیون های فناوری، استاندارد، حقوقی و روابط عمومی نیز همراه بود، به بحث و بررسی پیرامون موضوعات مختلفی نظیر: گزارش عملکرد اتاق فروش، بازار صادراتی عراق، گزارش طرح ساخت پالایشگاه های کوچک، و تصمیم گیری در خصوص گردهمایی اعضای اتاق فروش،  پرداخته شد. همچنین در حاشیه آن، رؤسای محترم کمیسیون ها نیز اقدام به برگزاری جلسه ای جهت تبادل نظرات و هماهنگی های بیشتر نمودند.

شرکت تقطیران کاشان میزبان اعضای کمیسیون بازرگانی

هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن، در تاریخ 92/02/25 در محل کارخانه شرکت تقطیران کاشان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بازرگانی، برگزار گردید.
اعضای کمیسیون بازرگانی با همراهی جناب آقای دکتر طیبی و آقای مهندس کاظمی از اعضای محترم هیأت مدیره، ضمن انجام بازدیدی چند ساعته از اماکن تفریحی و گردشگری نیاسر کاشان، نسبت به بازدید از محیط کارخانه و امکانات این شرکت توانمند اقدام نمودند.
در ادامه پس از مراسم ضیافت ناهار، جلسه کمیسیون بازرگانی طبق دستور جلسه ای مشخص، کار خود را آغاز نمود.

 

در این جلسه 2.5 ساعته، اعضای کمیسیون بازرگانی نسبت به استماع گزارش عملکرد انجمن و دبیرخانه در نمایشگاه هجدهم نفت تهران و بررسی نقاط ضعف و قوت و ارائه نقطه نظرات در این خصوص پرداختند.
همچنین مباحثی از قبیل بررسی چگونگی اجرایی نمودن طرح احداث پالایشگاه های کوچک (mini refinery) توسط سازندگان تجهیزات و مراحل و پیشرفت های این طرح پرداختند.
در پایان نکات و اطلاعاتی در رابطه با پیشرفت طرح صادرات تجهیزات اعضای انجمن به کشور عراق، و نیجریه، و نیز برنامه ریزی های آتی ارائه گردید.
از نکات بارز این جلسه، اظهار شگفتی و رضایتمندی اعضای کمیسیون از اقدامات و تلاشهای بیش از 50 ساله صورت گرفته در شرکت تقطیران کاشان در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های بومی و امکانات در دسترس، و تبدیل و استفاده بهینه از فرصت های اکولوژیکی منطقه و مدیریت درست تهدیدها و استفاده از فرصت های پیش رو و نیز تمرکز سازی امکانات و تکنولوژیهای نوین و ادغام آنها با فرهنگ بومی و اصیل ایرانی، بود. همچنین در طی این جلسه از تلاشهای جناب آقای مهندس تقی حجازی مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره این شرکت، با اهدای لوحی توسط آقای دکتر پدیدار ریاست هیأت مدیره انجمن و رئیس کمیسیون بازرگانی، تقدیر به عمل آمد.

 

هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون بازرگانی با استقبال خوب اعضای این کمیسیون در تاریخ 92/02/09 به ریاست مهندس رضا پدیدار در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه مقرر گرديد تركيب بندي گروه هاي ده گانه انجمن توسط اتاق فروش  انجام پذیرد و در جلسه آتي كميسيون ارائه و بررسي گردد.
همچنین مقرر گرديد پايلوت صادراتي نيجريه و عراق توسط مسئول اتاق فروش تهيه گردد.
در ادامه نیز مقرر گرديد جهت مطالعه براي بسترسازي صادرات با كمك مشاور بازرگاني ، اطلاعات جامعي جمع آوري و به اعضاي انجمن ارائه گردد.
در پایان این جلسه کمیسیون، كارگروه تخصصي پالايشگاه كوچك ( ميني ريفاينري ها ) جهت تهيه نقشه راه آن، تشكيل شد تا پيرو آن پيگيري از مبادي ذيربط ، انجام پذیرد.   

 

 

 

 

 

 

 

هفتاد و سومین جلسه کمیسیون بازرگانی بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 91/12/14 با استقبال خوب اعضای این کمیسیون به ریاست دکتر رضا پدیدار در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه حاضرین بر صادرات محور بودن محصولات اعضاي انجمن،بعنوان رويكرد مهم بخش خصوصي تأكيد داشتند.
همچنین برقراری تعاملات بیشتر با وزارت صنايع به منظور معرفي توانمندي هاي اعضاء و جلوگيري از واردات كالاهايي كه در داخل ساخته مي شوند، از جمله  برنامه هاي اصلی و سياستگذاري های عمده پیش روی انجمن عنوان شد.
در این جلسه  مقرر گردید توانمندي های ساخت  تجهیزات داخلی و اصلاح تعرفه ها از طريق وزارت صنايع پيگيري شود. و  به منظور شناسایی هر چه بهتر این توانمندی ها،  اعضای هیأت مدیره به گونه ای برنامه ریزی شده بازدیده های دوره ای از شرکت های عضو داشته باشند.
در ادامه گزارش فعاليت اتاق فروش توسط مسئول اتاق ارائه گرديد و مقرر شد اعضاي اتاق فروش در نمايشگاه نفت 92 به شکلی برجسته معرفی گردند. در پایان نیز مقرر گردید اخبار مربوط به نوآوري هاي اعضاء انجمن از طريق بولتن خبري در ايام نمايشگاه نفت اطلاع رسانی گردد. 

آغاز طرح انتخاب نام تجاری برای اتاق فروش

بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 91/11/30 جلسه انتخاب نام تجاری برای اتاق فروش انجمن با حضور رئیس و اعضای محترم کمیسیون بازرگانی، اتاق فروش و همینطور دعوت از جناب آقای دکتر بهزاد از روزنامه نگاران باسابقه و اساتید حوزه ارتباطات، آغاز گردید.

هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون بازرگانی با مشارکت حداکثری اعضای این کمیسیون عصر روز دوشنبه مورخ 91/11/23 در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه  مطابق با  آئین نامه عمومی کمیسیون ها، انتخاب رئیس و نائب رئیس جدید کمیسیون بعد از انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره انجام شد که حاضرین با اکثریت آرا به ادامه ریاست جناب آقای رضا پدیدار (نماینده هیأت مدیره در کمیسیون)  رأی دادند و همچنین جناب آقای محمد جواد بهارفر نیز به عنوان  نائب رئیس این کمیسیون برگزیده شد.

بعد از ظهر روز دوشنبه 91/10/11 هفتادمین جلسه کمیسیون بازرگانی به ریاست جناب آقای پدیدار و حضور حداکثری اعضای کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه ابتدا اعضا نسبت به بررسی بیست و یک شرکت متقاضی عضویت در اتاق فروش با معرفی کارشناس این اتاق پرداختند. در ادامه مطالبی در خصوص فعالیت های اتاق فروش مطرح و حاضرین نسبت به مطالب مطروحه نظرات خود را ارائه نمودند. همچنین جداول تعدیل قراردادها تهیه شده توسط کارشناس اتاق فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در انتها از جانب رئیس کمیسیون بازرگانی علاقه مندی شرکت کالای پتروشیمی به برقراری ارتباط و همکاری متقابل تشریح و مقرر گردید با هماهنگی ایشان مراتب گسترش و اجرایی نمودن همکاری های فی مابین پیگیری گردد.

عصر روز دوشنبه مورخ 91/09/27 شصت و نهمین جلسه کمیسیون بازرگانی با حضور اعضای این کمیسیون در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. مبحث اصلی این جلسه حول محور نشستی بود که قرار است پایان هفته جاری در خصوص بررسی نحوه تعدیل قراردادهای تامین کالا با حضور نمایندگان انجمن در محل وزارت نفت برگزار گردد. به همین منظور نیز در این جلسه کمیسیون، از چندین شرکت عضو انجمن که درگیر این مشکل بودند دعوت بعمل آمد که تنها یک شرکت در این جلسه حضور پیدا کرد.

Go to top