ورود

ورود

در این جلسه که در تاریخ 91/03/21 برگزار شد، تنی چند از اعضای کمیسیون روابط عمومی، آقایان شمس، کاظمی، آهنگران  و خانم دکتر کاویانپور به عنوان رئیس کمیسیون حضور داشتند و در مورد چگونگی حضور در چهارمین نمایشگاه بین المللی مشهد با توجه به عدم استقبال اعضا بحث و تبادل نظر شد که مقرر گردید مذاکرات لازم در این زمینه با کنسرسیوم ها صورت بگیرد تا تصمیم گیری نهایی در مورد حضور یا عدم حضور در این نمایشگاه گرفته شود.

ظهر روز یکشنبه 91/04/04 یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون روابط عمومی با حضور آقایان کاظمی، شمس، قوامی، آهنگران و خانم ها کاویانپور (رئیس کمیسیون) و حاکم زداه ( میهمان) در محل سالن کنفرانس دبیرخانه برگزار شد.در این جلسه  آئین نامه اطلاع رسانی تدوین شده توسط کمیسیون تدوین روش ها و آموزش، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نقطه نظرات اعضای کمیسیون روابط عمومی توسط خانم حاکم زاده، نماینده کمیسیون تدوین روش ها و آموزش در این آئین نامه لحاظ شود. همچنین مقرر شد گزارش تحلیلی نمایشگاه بین المللی نفت و گاز مشهد توسط آقای کاظمی و دبیر انجمن آقای آهنگران تهیه گردد.

عصر روز یکشنبه 91/04/18 یکصد و چهاردهمین جلسه کمیسیون روابط عمومی با حضور خانم دکتر کاویانپور و کریمی و آقایان جعفری، میرغفوریان، آهنگران و کاظمی در سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار شد. در این جلسه مطرح شد که نقش نظارتی و تهیه بسته های تصمیم گیری در خصوص اطلاع رسانی  بعد از آخرین مصوبه جلسه هیأت مدیره از این به بعد بر عهده کمیسیون روابط عمومی است. همچنین در این جلسه مقرر شد  آئین نامه های مربوط به کمیته های مورد نیاز از جمله کمیته ارتباطات، کمیته همایش، نمایشگاه، سمینار و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی تهیه شود.  در مصوبه دیگری تصویب شد گزارش تحلیلی برگزاری نمایشگاه مشهد شامل دستاوردها ، پتانسیل های موجود در نمایشگاه، نقاط ضعف و استراتژی حضور یا عدم حضور انجمن در سال های آتی، توسط کارگروه مربوطه تهیه شود و به کمیسیون ارائه گردد.


عصر دیروز مورخ 91/05/01 یکصد و پانزدهمین جلسه کمیسیون روابط عمومی انجمن با حضور خانم دکتر کاویانپور رئیس این کمیسیون و دیگر اعضا، آقایان کاظمی، قوامی، جعفری، احتشامی، میرغفوریان، معینی، آهنگران و خانم کریمی در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار شد.در این جلسه چارت کمیسیون روابط عمومی بر اساس برنامه عملیاتی مصوب کمیسیون، بررسی و نهایی گردید همچنین  مقرر شد تقویم نمایشگاهی توسط اعضای کمیسیون تدوین و تهیه گردد.

در تاریخ 91/06/19 یکصد و شانزدهمین جلسه کمیسیون روابط عمومی با همت نائب رئیس این کمیسیون  جناب آقای کاظمی در محل دفتر انجمن برگزار گردید. در این جلسه که با حضور کمرنگ اعضای این کمیسیون همراه بود، قرارداد نشریه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد آقای شمس قرارداد مذکور را در قالب آئین نامه اطلاع رسانی، ارزیابی و گزارش نماید.همچنین مقرر شد در مورد حضور در نمایشگاه های خوزستان، کیش، بوشهر و چندین نمایشگاه دیگر از جمله نفت و گاز بصره پیگیری  و برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد.

در اين جلسه كه عصر روز یکشنبه 91/07/16 با حضور اعضاي كميسيون برگزار شد، پيشنهاد گرديد جشنواره قهرمانان صنعت نفت ايران بدليل عدم فرصت كافي ، عدم آناليز و پايش مناسب مشاركت كنندگان در سال جاري برگزار نگردد و با برنامه ريزي بهتري براي سال آتي اقدام شود.همچنین تاکید شد با توجه به عدم انتخاب مجری برگزار کننده نمایشگاه اکسپو کیش، دبیرخانه انجمن پیگیری های لازم را از سازمان منطقه آزاد کیش بعمل آورده تا هر چه زودتر اقدامات لازم نسبت به عقد تفاهم نامه في مابين و برنامه ريزي حضور موثر در اين نمايشگاه صورت پذیرد.

یکصد و هجدهمین جلسه کمیسیون روابط عمومی عصر روز یک شنبه 91/08/14 با حضور اکثریت اعضای این کمیسیون و به ریاست خانم دکتر کاویانپور در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه کمیته اطلاع رسانی متشکل از آقایان شمس و خانم کریمی و دبیرخانه انجمن تشکیل شد و مقرر گردید آقای شمس به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی فعالیت خود را آغاز نماید. در این جلسه همچنین پس از اعلام شرکت پارس المان به عنوان منتخب برگزاری نمایشگاه بین المللی کیش، مقرر گردید در اسرع وقت جلسه ای با حضور ریاست کمیسیون روابط عمومی،دبیرخانه و نمایندگان این شرکت تشکیل شود.

كاروان توانمندي استصنا راهي بغداد شد

بعدازظهر روز دوشنبه 93/11/06 كميسيون روابط عمومي يكي ديگر از جلسات خود را با حضور حداكثري اعضاء برگزار نمود.

پانزدهمین روز فصل زمستان كميسيون روابط عمومي با مشاركت حداكثري و بي نظير اعضاي خود تشكيل جلسه داد. برنامه ريزي به منظور حضور موثر و مقتدرانه انجمن در يازدهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش، از موضوعات مهم اين جلسه بود

بعداظهر امروز دوشنبه 93/09/03  كميسيون روابط عمومي  با مشاركت حداكثري و بي نظير اعضاي خود تشكيل جلسه داد. اين جلسه با همفكري در خصوص نحوه حضور انجمن در نمايشگاههاي انرژي كيش و نفت و گاز خوزستان آغاز شد.

عصر روز دوشنبه 93/08/19 كميسيون روابط عمومي با حضور اعضاي فعال خود تشكيل جلسه داد.

کمیسیون روابط عمومی كه در تابستان گذشته نسبت به تكميل ظرفيت خود اقدام نمود، خوشبختانه با استقبال اعضاي انجمن توانست اعضاي باتجربه و توانمندي را  كه در حوزه روابط عمومي صاحب نظر و ايده مي باشند، جذب نمايد.

اعضای کمیسیون روابط عمومی در جلسه اي كه  بعدازظهر امروز دوشنبه 93/07/14 برگزار گرديد، به همفكري با كميته نمايشگاهها در  برنامه ريزي و نحوه حضور انجمن در سومين كنگره توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت پرداختند.

امروز دوشنبه 93/6/31 اعضای کمیسیون روابط عمومی طبق برنامه ریزی میهمان دبیرخانه بودند. بعد از تغییرات اساسی در نحوه برگزاری جلسات ، این دومین جلسه ای است که کمیسیون  با حضور حداکثری و مشارکت بی نظیر  برگزار نمود.

برگزاري منظم جلسات كميسيون ها با مشاركت حداكثري اعضاي انجمن كه تماماً بصورت داوطلبانه صورت مي گيرد از نكات برجسته هيأت مديره بشمار مي رود.

بعدازظهر روز دوشنبه 93/04/16 كميسيون روابط عمومي با حضور اعضاي فعال خود تشكيل جلسه داد. در اين جلسه حضور در اولين نمايشگاه تخصصي  برق، نفت، گاز و صدور خدمات فني و مهندسي ايران در تركمنستان كه قرار است از 15 الي 17 مردادماه سال جاري  برگزار گردد، پيشنهاد شد.

عصر روز شنبه 93/03/17 كميسيون روابط عمومي با مشاركت اعضاي فعال خود جلسه اي ديگر برگزار نمود. عملياتي نمودن توافقات حاصل از نشست هاي تخصصي انجمن در نمايشگاه نفت و گاز نوزدهم ازجمله اولويت هاي برنامه كميسيون روابط عمومي است كه پس از بحث و تبادل نظر در اين جلسه، كارگروهي متشكل از نماينده كميسيونهاي تخصصي انجمن بدين منظور پيشنهاد شد تا پس از تاييد هيأت مديره نظارت بر اين امر مهم را به عهده گيرد.

با نزديك شدن به ايام برگزاري نمايشگاه نفت و گاز نوزدهم، كميسيون روابط عمومي انجمن نيز تلاش مي نمايد تا با برنامه ريزي دقيق، حداكثر استفاده از فرصتهاي پيش رو را فراهم سازد. تعيين نوع مشاركت و نحوه حضور در جلسه " هم انديشي سازندگان داخلي با شركت نفت و گاز پارس " با موضوع تببين نقش سازندگان و پيمانكاران داخلي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه پارس جنوبي كه قرار است در تاريخ  17/02/93 در حاشيه نمايشگاه برگزار گردد، از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه عصر امروز كميسيون بود. همفكري در خصوص " نشست استصنا با رويكرد يكسان سازي قراردادها " و جذب اعضاي جديد در نمايشگاه نيز از ديگر موضوعات مهم اين جلسه بود.

كمیسیون روابط عمومی در جلسه ای كه امروز عصر برگزار نمود، به بررسی شعارهای انجمن در نمایشگاه نفت و گاز نوزدهم بر اساس خواسته های شورای سیاستگذاری پرداخت. گفتنی است توجه به توان بخش خصوصی مبنای شعارهای پیشنهادی كمیسیون می باشد كه پس از تصویب نهایی شورا، از طریق رسانه های انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.
در این جلسه همچنین برنامه ریزی هایی به منظور همراهی بازدید كنندگان استصنا و تورگردانی در نمایشگاه نفت و گاز انجام شد. ارائه تقویم فصل بهار كمیسیون روابط عمومی نیز  از نكات حائز اهمیت این جلسه بود تا بر اساس آن ضمن برگزاری جلسات منظم ، نسبت به تحقق برنامه های عملیاتی سالیانه كمیسیون تلاش گردد.

alt

حضـور موثر در نمايشـگاههای داخلی و خارجی يكی از اهداف مهــم كميسيون روابط عمومي مي باشد كه در اين راستا كميسيون همواره تلاش مي نمايد دستاوردهای مورد نظر انجمن را كسب نمايد. تعيين اهداف و استراتژی حضور در نمايشگاه نفت و گاز نوزدهم از موضوعات مهم مورد بحث در جلسه كميسيون بود كه عصر روز شنبه 93/01/30 در دبيرخانه انجمن برگزار گرديد. در اين جلسه ضمن بررسي مطالبات و مشكلات اعضاي انجمن ،‌ استراتژی حضور جهت ارائه به شورای سياستگذاری نمايشگاه تهيه گرديد تا پس از تصويب  نهايی آن توسط اعضای شورا، كميته رسانه بر مبناي آن  برنامه ريزی و حركت نمايد. در اين جلسه شعارهای نمايشگاهی نيز پيشنهاد گرديد.

كميسيون روابط عمومي كه با برگزاري جلسات منظم، در زمره كميسيونهاي فعال انجمن مي باشد، اولين جلسه سال جديد را عصر امروز با حضور رئيس ، نايب رئيس و ساير اعضاي كميسيون در دفتر انجمن برگزار نمود. سياستگذاري و برنامه ريزي حضور در نوزدهمين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي و تصويب طرح ارتباطات استصنا از مهمترين موضوعات مورد بحث در اين جلسه بود. يكي از بارزترين اتفاقات مهم در اين كميسيون تهيه پروپوزال طرح ارتباطات استصنا در نمايشگاه نوزدهم بين المللي نفت و گاز مي باشد كه نقشه راه هيأت مديره و كليه اعضاي انجمن را در برخورد با كليه ذينفعان در بخش رسانه مشخص مي نمايد . قرار است اين طرح به جلسه هيأت مديره ارايه و پس از تصويب جهت انتخاب مجري به دبيرخانه ابلاغ گردد.

اين حركت در نوع خود در اين كميسيون بي نظير بوده كه جادارد از يكايك اعضاء و مديريت صحيح رئيس كميسيون سپاسگذاري نمود.حضور حداكثري اعضاي فعال در اين كميسيون نيز از ديگر اتفاقات مباركي است كه نشان دهنده اهميت و پويايي موضوعات مطروحه در اين بازوي مهم هيأت مديره مي باشد.

یکصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون روابط عمومی و  امور بین الملل عصر امروز شنبه مورخ 92/12/24 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. این کمیسیون در حالی آخرین جلسه خود را در سال 92 به پایان رساند که در طول سال با برگزاری جلسات منظم، در زمره کمیسیون های فعال و تاثیر گذار انجمن قرار گرفت.

دستور جلسه :

- بررسی بندهای اقتصاد مقاومتی و تهیه برنامه تحقق آن

-سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

-ایجاد سیستم انگیزشی اعضای کمیسیون

گفتنی است پیش از این جلسه نیز کمیته رسانه با حضور خانم دکتر کاویانپور، مهندس کاظمی و همچنین آهنگران دبیر انجمن تشکیل جلسه داد که موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

- تعیین محورهای حوزه رسانه در نمایشگاه نفت 93

- تدوین شعارهای انجمن با توجه به موقعیت پیش رو

- بررسی ابزارهای اطلاع رسانی در طول ایام نمایشگاه

یکصد و پنجاه و دومين جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل  عصر روز شنبه مورخ 92/12/17 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.
دستور جلسه:
ـ بررسي نحوه حضور در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي
ـ ارزيابي عملكرد مصوبات سال 92 كميسيون و برنامه ريزي اهداف سال 93 كميسيون
ـ بررسي حضور در نشست توسعه روابط اقتصادي و تجاري ايران و تركيه
ـ اولين کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات برای تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایش و پخش
ـ سایر امور جاری

مصوبات جلسه به زودی در بخش مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

یکصد و پنجاه و يكمين جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل، امروز شنبه مورخ 92/12/10 با حضور نائب رئیس این کمیسیون و سایر اعضا در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن تشکیل گردید.

دستور جلسه:

ـ گزارش  " هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت "

ـ بررسي نحوه حضور در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي

ـ بررسي حضور در  نمايشگاه نفت و گاز آذربايجان

ـ بررسي حضور در نمايشگاه انرژي هانوفر

ـ بررسي حضور در نشست توسعه روابط اقتصادي و تجاري ايران و تركيه

ـ سایر امور جاری

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه در بخش اختصاصی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

یکصد و پنجاهمين جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل ظهر روز شنبه مورخ 92/11/12 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.  

 

دستور جلسه:
ـ بررسي گزارش اوليه دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش و جمع بندي دستاوردهاي همايش هاي جانبي
ـ بررسي همايش ها و سمينارهاي پيش رو (سمينار ملي مهندسي ايران، سمينار تخصصي كاتاليست،‌ همايش نفت، گاز و پتروشيمي، كنفرانس تحقيق در عمليات در صنعت نفت، كنفرانس ايتك)
ـ ارزيابي عملكرد مصوبات سال 92 كميسيون و برنامه ريزي اهداف  سال 93 كميسيون
ـ سایر امور جاری

 یکصد و چهل و نهمين جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل بعد از ظهر روز شنبه مورخ 92/11/05  با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکيل گردید.

 

 

 دستور جلسه:
ـ گزارش دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
ـ گزارش پنجمين نمايشگاه نفت و گاز خوزستان
ـ گزارش  چهارمين کنفرانس بین المللی صنعت احداث
ـ بررسي محتواي شماره آتي نشريه
ـ بررسي حضور در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت ، گاز و پتروشيمي تهران
ـ سایر امور جاری

يكصد و چهل و هشتمین جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل بعد از ظهر امروز  شنبه مورخ 92/10/14 با حضور خانم دکتر کاویانپور بعنوان رئیس این کمیسیون و سایر اعضا در محل دفتر انجمن تشکيل گردید.


دستور جلسه :
ـ تعيين محورها و مدعوين همايش جانبي دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
ـ  بررسي نحوه حضور در نمايشگاه اهواز  
ـ‌ ايجاد كميته امور بين الملل انجمن
ـ چهارمين كنفرانس بين المللي صنعت احداث
ـ ساير امور جاري      
اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی و پس از تایید ریاست کمیسیون اطلاع رسانی خواهد شد.

يكصد و چهل و هفتمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل بعد از ظهر امروز  شنبه مورخ 92/10/07  با حضور خانم دکتر کاویانپور بعنوان رئیس این کمیسیون و سایر اعضا در محل دفتر انجمن تشکيل گردید.
دستور جلسه :
ـ تعيين محورها و مدعوين همايش جانبي دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
ـ  بررسي نحوه حضور در نمايشگاه اهواز  
ـ تعيين تركيب كميته هاي زير مجموعه كميسيون
ـ‌ ايجاد كميته امور بين الملل انجمن
ـ چهارمين كنفرانس بين المللي صنعت احداث
ـ ساير امور جاري      
اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی و پس از تایید ریاست کمیسیون اطلاع رسانی خواهد شد. 

يكصد و چهل و ششمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل عصر روز  شنبه مورخ 92/09/09 با حضور خانم دکتر کاویانپور بعنوان رئیس کمیسیون و سایر اعضا در محل دفتر انجمن تشکيل گردید.

 

 

دستور جلسه :
ـ تعيين محورها و مدعوين همايش جانبي دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
ـ  بررسي حضور در نمايشگاه اهواز  
  ـ تدوين برنامه عملياتي سال 93-92 كميسيون روابط عمومي
ـ ساير امور جاري      

يكصد و چهل و پنجمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل روز شنبه مورخ  92/08/25 در حالی در محل سالن اجتماعات دبیرخانه انجمن برگزار گردید که رئیس این کمیسیون خانم دکتر کاویانپور در این جلسه حضور نداشت و مسولیت اداره جلسه برعهده نائب رئیس کمیسیون بود.  
دستور جلسه :
ـ تعيين محورها و مدعوين همايش جانبي دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
ـ  بررسي حضور در نمايشگاه اهواز  
  ـ تدوين برنامه عملياتي سال 93-92 كميسيون روابط عمومي
ـ ساير امور جاري   
اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی اطلاع رسانی می گردد.  

يكصد و چهل و چهارمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل عصر روز  شنبه مورخ 92/08/18 در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.

دستور جلسه :
ـ ارائه گزارش هشتمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ـ  شیراز
ـ ارائه گزارش هشتمين نمايشگاه بين المللي پتروشيمي، نفت، فناوري تجهيزات گاز ـ شانگهاي 2013    
ـ بررسي حضور در دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
ـ بررسي حضور در نمايشگاه اهواز  
  ـ تدوين برنامه عملياتي سال 93-92 كميسيون روابط عمومي
ـ ساير امور جاري 

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی اطلاع رسانی می گردد.

يكصد و چهل و سومين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل روز  شنبه مورخ 92/07/13 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکيل گردید.

 

دستور جلسه:
ـ بررسي حضور در دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
ـ بررسي حضور در نمايشگاه اهواز      
ـ بررسي نحوه حضور انجمن در هشتمين نمايشگاه بين المللي پتروشيمي، نفت، فناوري تجهيزات گاز ـ شانگهاي 2013   

یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل مورخ 92/07/06 با حضور رئیس و اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.

 

دستور جلسه:

1  -  بررسي حضور در دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
2  -  بررسي حضور در نمايشگاه اهواز      
3  - بررسي حضور در هشتمين نمايشگاه بين المللي پتروشيمي، نفت، فناوري تجهيزات گاز ـ شانگهاي 2013             
4  - بررسي تدوين آيين نامه روابط عمومي     
اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی و پس از تایید ریاست کمیسیون در بخش مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

عصر امروز مورخ 92/06/30 یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون روابط عمومی با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.

دستور جلسه:

- بررسی حضور در دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

- بررسی حضور در نمایشگاه اهواز

- بررسی حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی، نفت، فناوری تجهیزات گاز - شانگهای 2013

- بررسی تدوین آئین نامه روابط عمومی

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی و پس از تایید رئیس کمیسیون در بخش مصوبات درج خواهد شد.

 يكصد و چهلمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل  روز  شنبه مورخ 92/06/16 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن اجتماعات دبیرخانه انجمن تشکيل گردید.
دستور جلسه :
ـ‌ بررسي حضور در دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش  

                      
ـ‌ بررسي حضور در نمايشگاه اهواز                                  
ـ‌ بررسي حضور در هشتمين نمايشگاه بين المللي پتروشيمي، نفت، فناوري تجهيزات گاز ـ شانگهاي 2013                 
ـ‌ بررسي حضور در نمايشگاه هانوفر                                 
ـ ساير امور جاري
مصوبات این جلسه پس از تایید ریاست این کمیسیون، به زودی در بخش مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

يكصد و سي و نهمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل بعد از ظهر روز  شنبه مورخ 92/05/02 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. گفتنی است در این جلسه خانم ها بدل پور از شرکت توربین ماشین خاورمیانه و میرخانی از شرکت مپصا به عنوان عضو جدید این کمیسیون حضور داشتند.

دستور جلسه :
ـ گزارش اجرايي نمايشگاه نفت و گاز بصره
ـ‌ بررسي حضور در دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
ـ‌ بررسي حضور در هشتمين نمايشگاه بين المللي پتروشيمي، نفت، فناوري تجهيزات گاز ـ شانگهاي 2013
ـ‌ بررسي حضور در نمايشگاه هانوفر
ـ‌ بررسي حضور در نمايشگاه اهواز و سایر امور جاری

اطلاعات مربوط به مصوبات این کمیسیون به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

 يكصد و سي و هشتمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل عصر روز  شنبه مورخ 92/05/26 با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.

دستور جلسه:
گزارش اجرايي نمايشگاه نفت و گاز بصره
بررسي حضور در دهمين نمايشگاه بين المللي انرژي كيش
بررسي حضور در هشتمين نمايشگاه بين المللي پتروشيمي، نفت، فناوري تجهيزات گاز ـ شانگهاي 2013
بررسي محتوي نشريه
ساير امور جاري
اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه بزودی در بخش اختصاصی کمیسیون ها آورده خواهد شد.

يكصد و سي و هفتمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل عصر امروز شنبه مورخ 92/05/12  با حضور خانم دکتر کاویانپور ریاست این کمیسیون و سایر اعضا در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن تشکيل گردید.

 

دستور جلسه:
گزارش اقدامات انجام شده در خصوص نمايشگاه نفت و گاز بصره
گزارش اجرايي نمايشگاه نفت و گاز شيراز
بررسي محتوي نشريه
ساير امور جاري     
اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه کمیسیون به زودی و پس از تایید رئیس کمیسیون در بخش مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

یکصد سی و ششمین جلسه کمیسیون روابط عمومی عصر روز شنبه مورخ 92/04/29  با محوریت بررسی و تصمیم گیری برای شورای سیاست گذاری نشریه استصنا با حضور رئیس و سایر اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید.

دستور جلسه:

- تعیین محورها و سوژه های نشریه استصنا

- گزارش ساختار و روش های اجرایی انتشار نشریه

يكصد و سي و پنجمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل بعد از ظهر امروز شنبه مورخ 92/04/08 با حضور اعضا و رئیس این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکيل گردید.
دستور جلسه:
- ارائه گزارش مطالعات بازار عراق و چگونگي حضور در نمايشگاه - نفت و گاز بصره             
-گزارش دستاوردهاي نمايشگاه win استانبول و ارزيابي برنامه هاي عملياتي مربوطه         
-بررسي تهيه مجلد ده سال تجربه انجمن در حوزه ساخت
اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

يكصد و سي و چهارمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل عصر امروز شنبه مورخ 92/03/25 با حضور اعضای این کمیسیون و به ریاست خانم دکتر کاویانپور در محل دفتر انجمن برگزار گردید. جلسه امروز با دستور جلسات ذیل تشکیل گردید:

 

* بررسي پروپوزال اجرايي چاپ نشريه استصنا                          
* بررسي حضور در نمايشگاه نفت و گاز شيراز                            
*بررسي حضور در همايش و پانل كنفدراسيون صنعت ايران                     
*گزارش دستاوردهاي نمايشگاه win  استانبول و ارزيابي برنامه هاي عملياتي مربوطه

اطلاعات مربوط به مصوبات این جلسه کمیسیون بزودی در بخش مصوبات منتشر می گردد.

يكصد و سي و سومين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل عصر امروز، شنبه مورخ 92/03/11 به ریاست خانم دکتر کاویانپور و حضور اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکيل گردید.
دستورات این جلسه کمیسیون :
-استماع روند اجرايي چاپ نشريه استصنا
- تصميم گيري در خصوص همايش پيشنهادي انجمن در روز خانه صنعت و معدن
-بررسي تهيه مجلد ده سال تجربه انجمن در حوزه ساخت
-بررسي تهيه ويژه نامه اختصاصي تعديلات جهت توزيع در وزارت نفت و مجلس
-ساير امور جاري
اطلاعات مربوط به مصوبات جلسه 133 به زودی در بخش "مصوبات جلسات" کمیسیون روابط عمومی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

بعد از ظهر روز شنبه مورخ 92/03/04 یکصد و سی و دومین جلسه کمیسیون روابط عمومی با حضور اعضای این کمیسیون در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. این جلسه کمیسیون روابط عمومی با دستور جلسات زیر تشکیل گردید:

 

- بررسی و ارزیابی حضور در نمایشگاه نفت و گاز بصره و ابیل

- بررسی و ارزیابی حضور در نمایشگاه نفت و گاز مشهد

- پنجمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

- بررسی پیشنهادات آتی فعالیت های کمیسیون روابط عمومی

مصوبات این جلسه را می توانید با مراجعه به بخش مصوبات در بخش کمیسیون روابط عمومی ملاحظه نمایید.

گفتنی است طبق تصمیم اتخاذ شده، جلسات کمیسیون روابط عمومی از این پس به جای روزهای یکشنبه، در روزهای شنبه هر هفته از ساعت 15 تا 16/30 در محل دفتر انجمن تشکیل می گردد.

 يكصد و سي و يكمين جلسه كميسيون روابط عمومي و امور بين الملل عصر روز يكشنبه مورخ 92/02/29  با حضور حداکثری اعضای این کمیسیون در محل دفتر انجمن تشکيل گردید، این جلسه با محوریت بررسی برنامه های عملیاتی پيشنهادي حاصل از دستاوردهاي نمايشگاه نفت هجدهم به منظور جمع بندي و نهايي نمودن گزارش كميته نمايشگاهها ، كميته همايش ها و كميته اطلاع رساني و رسانه برگزار گردید. بررسی و  ارزيابي حضور در نمايشگاه نفت و گاز بصره یکی دیگر از دستور جلسات این کمیسیون بود.  در این جلسه مقرر گرديد زمان برگزاري نشست مشترك هيأت مديره، روساي كارگروه ها و روساي كميسيون هاي انجمن با سفير نيجريه به منظور نحوه تعامل و بررسي بازار موجود ، از سوی دبيرخانه انجمن در اسرع وقت پیگیری و مشخص گردد. 

گفتنی است کشور نیجیریه یکی از صادرکنندگان نفت است و حدود 95 درصد از محصولات صادراتی آن را نفت و محصولات نفتی تشکیل می‌دهد. این کشور، یک عضو  اوپک و پنجمین تامین کننده بزرگ نفت خام آمریکا به شمار می آید. حسب اعلام آمادگی این کشور در پذیرش سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه طرح پروژه های توسعه محوری در بخش صنعت نفت، فرصت مغتنمی جهت مشارکت درحوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز این پروژه ها توسط رایزنی های مهندس کاظمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه هجدهم برای انجمن فراهم گردیده است.

یکصد و سی امین جلسه کمیسیون روابط عمومی با حضور رئیس و تعدادی از اعضای این کمیسیون عصر روز یکشنبه مورخ 92/02/15 در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه کمیته همایش های کمیسیون روابط عمومی گزارش خود را از نشست های برگزار شده در ایام برگزاری نمایشگاه هجدهم ارائه و برنامه پیگیری حاصل از دستاوردهای مذکور را پیشنهاد نمود. 

یکصد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون روابط عمومی عصر روز یکشنبه مورخ 92/02/08 با حضور اعضای این کمیسیون و به ریاست خانم دکتر کاویانپور در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه که با محوریت بررسي و ارزيابي هجدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز ، پالايش و پتروشيمي تهران برگزار شد، مقرر گرديد هر يك از كميته هاي زيرمجموعه كميسيون ( اطلاع رساني ، نمايشگاه و همايش ) گزارش نمايشگاه نفت هجدهم شامل، نقاط قوت و ضعف و  برنامه ريزي مطابق آن را تهيه و به جلسه آتي ارائه نمايند.

همچنین مقرر گرديد با انجام مکاتبات لازم نقطه نظرات و دیدگاه اعضاي هيأت مديره، هيأت داوري و روساي كميسيونها، در خصوص نقاط قوت و ضعف نمايشگاه نفت هجدهم اخذ گردد تا جمع بندی مناسبی در این زمینه توسط کمیسیون روابط عمومی به منظور بهره مندی در نمایشگاه های آتی صورت پذیرد.
در پایان نیز مقرر گرديد گزارش مكتوب نشست هاي جانبي ايام برگزاري نمايشگاه نفت هجدهم توسط مسئول كميته همايش تهيه و به جلسه آینده این کمیسیون ارائه گردد.

یکصد و بیست و هشتمین جلسه کمیسیون روابط عمومی عصر روز یکشنبه 91/01/18 با حضور اعضای این کمیسیون در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه مقرر گرديد  کمیسیون روابط عمومی میزان تحقق تعهدات كارفرمايان نسبت به سازندگان در سال گذشته را برآورد نماید و تحقیق و بررسی در این زمینه از طریق مکاتبه با روسای کارگروه های انجمن انجام  پذیرد.

یکصد و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون روابط عمومی در آخرین روز های سال 91 با حضور رئیس و نائب رئیس این کمیسیون و مشارکت حداکثری اعضای آن در محل دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه برنامه های تحقق اهداف حضور در نمایشگاه 92 تعیین گردید. همچنین چندین شعار انجمن برای نمایشگاه نفت 92 پیشنهاد
گردید و مقرر شد در جلسات آتی تصمیمات نهایی در این زمینه گرفته شود.

یکصد و بیست و ششمین جلسه کمسیون روابط عمومی عصر دیروز مورخ 91/12/13 با حضور اکثریت اعضای این کمسیون با محوریت بررسی اهداف و استراتژی های برگزاری نمایشگاه نفت سال 92 در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه اهداف و استراتژی های حضور در نمایشگاه پیشنهاد شد و مقرر گردید موارد مطروحه برای بررسی بیشتر درشورای سیاست گذاری اعلام گردد .

عصر روز یکشنبه مورخ  91/12/06 یکصد و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون روابط عمومی با حضور اعضای این کمیسیون در محل سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن برگزار گردید. در این جلسه آقاي كاظمي (نايب رئيس كميسيون ) و آقاي معيني ( مسئول كميته نمايشگاههاي كميسيون ) بعنوان نمايندگان كميسيون روابط عمومي جهت حضور در شوراي سياستگذاري نمايشگاه نفت 92 انتخاب شدند.

Go to top