ورود

ورود

 

پازندهمین نشست اعضای هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم اکنون در حال برگزاری است که در این نشست به بررسی چالش های اعضا و گزارش های اعضا نیز می پردازند.

در این نشست کاوه زاده رئیس هیات داوری ، بهرامعلی دبیر هیات داوری و اعضای این هیات (داوود صفایی ، جلال جانی ، رضا زاده ، علیزاده برمی ) حضور داشتند.

Go to top